Eintrag suchen
Eintrag suchen

Ärzte der Stadt Kempten (alphabetisch sortiert)

Bau Anette · Bahnhofstr. 47 · 87435 Kempten · (0831) 22486

Peters Karl-Heinz · Poststr. 7 · 87435 Kempten · (0831) 511561

Al-Khalaf Baschar · Rottachstr. 71 · 87439 Kempten · (0831) 9890910

Huber Alfred · Rottachstr. 71 · 87439 Kempten · (0831) 2515730

Schul Christoph · Robert-Weixler-Str. 48 · 87439 Kempten · (0831) 5302293

Kapphan Johannes Dr. med. · Gerberstr. 27 · 87435 Kempten · (0831) 26465

Kern Rolf · Robert-Weixler-Str. 48 · 87439 Kempten · (0831) 5302250

Neuhauser Johannes · Hirnbeinstr. 2 · 87435 Kempten · (0831) 21012

Schmidt, H. Dr. med. · Robert-Weixler-Str. 48 · 87439 Kempten · (0831) 5302290

Wolnik-Hartung Bettina Dr.med. · Königstr. 2 · 87435 Kempten · (0831) 21669

Copyright © 2021 Bleicher Medien GmbH - Impressum | Datenschutz | Kontakt